اخبار فرش

تولید سالانه 210 هزار متر مربع فرش در لرستان

رییس سازمان صنعت معدن و تجارت لرستان گفت: سالانه حدود 12 هزار متر مربع فرش توسط 70 هزار بافنده فرش در استان تولید می شود.

جوان از لرستان؛ ولدی افزود: هم اکنون 21 هزار و 750 نفر فرش باف بیمه شده در استان ساماندهی شده است.

وی گفت: با توجه به پیشینه فرش لرستان، برای نخستین بار در استان مرحله آزمایشی تولید فرش در شهرستان الشتر در قالب خوشه فرش در حال راه اندازی است.
ولدی با اشاره به تهیه نقش ابتدایی فرش لری بنام ' لچک ترنج 12 برجی' گفت:انتظار می رود با توجه ویژه به این نقشه و توسعه آن، بافندگان استان مجبور به بافت نقشه فرش سایر استانها نشوند.

هدانا

منبع :