تاریخچه فرش

گبه ی شیری

هر چند طبقه بندی گبه بسیار دشوار است اما گبه ی شیری یکی از انواع رایج طرح های گبه است.

 

در میان بافندگان فرش بافنده ی گبه در طراحی و نقش پردازی و رنگ آمیزی دست باز تری نسبت به دیگران دارد. این گبه را که حداقل 150 سال عمر دارد عشایر قشقایی بافته اند. طرح با وجود قدمت آن گویی طرحی است متعلق به امروز سر و دم شیر برخلاف طرح های گبه ها وارد حاشیه ی گبه شده است و در نتیجه این گبه را از سایر گبه ها متمایز ساخته است.

مشخصات

نام فرش : گبه ی شیری

ایل بافنده : کشکولی

محل بافت : اطراف فیروزآباد

تاریخ بافت : دهه ی ششم قرن 13 هجری قمری

اندازه : 240 * 115 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 1760 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : نخودی

رنگ حاشیه : صورتی

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

منبع :