در حاشیه

علف های هرز بوستان قالی ایران را به نابودی کشانده اند(31)

عملکرد برخی دلالان فرش تخریب فرش را به دنبال داشته است.


شخصا با شغل دلالی نه تنها هیچ مشکلی ندارم بلکه در بسیاری موارد حضور دلال و استفاده از این حرفه را ضروری و اقدامی مدیریتی میدانم در جهت استفاده بهینه از منابع مالی آن سازمان . درواقع دلالی نقش کاتالیزوری دارد برای تحقق معاملات و برای افزایش ضریب اعتماد طرفین به همدیگر.
در قانون تجارت نیز اشتغال به عملیات دلالی تعریف شده و در ردیف مشاغل تجاری قرارگرفته است. بنابراین هیچکس با فعالیت دلالها در کلیه فعالیت های تجاری منجمله فرش مخالف نیست اما بسیاری از دلالان فرش به عنوان یک نماد اجحاف در حق قالی و قالی باف در اذهان جامعه فرش ایران باقی مانده اند !
به یاد دارم در اواسط دهه 60 که شرکت تعاونی فرش روستایی شهرستان بیرجند را تازه تاسیس کرده بودیم یکی از عزیزان سفارشی برای فرش بیرجند داده بود به اتفاق همکارم چند روز متوالی به روستاهای بیرجند رفته و در تماس با بافندگان جهت خرید فرش از آنها به رغم تلاش فراوان موفق نشدیم حتی یک تخته فرش را بخریم و هر روز با دست خالی به شهر برمی گشتیم؛ موضوع را با یکی از عزیزان بازار فرش بیرجند مطرح و ایشان توصیه کرد که مثلا حسن دلال را با خود ببرم فردای آن روز دلال را با خود بردیم و ظرف سه روز کل فرش مورد نیاز خریداری گردید منتهی یک وجه تمایزی بین کار ما و کار این آقای دلال وجود داشت ما هنگام دیدن فرش محاسن آن را به عنوان یک حسن و طبعا عیوب فرش را هم مطرح می کردیم ولی جناب دلال به محض رویت قالی چنان در مذیت قالی بافته شده سخن می گفت و چنان محاسن قالی را به عنوان عیب مطرح می کرد که بافنده نگون بخت بی صبرانه منتظر است که به کسی فرش را بفروشد !
نهایتا البته ما ترجیح دادیم این علف هرز را نداشته باشیم بخشی از نابودی بوستان قالی ایران را دلالانی از جنس حسن دلال باعث شده اند.

عبدالله احراری

منبع :