اخبار فرش

برگزاری جلسه ختمی بمناسبت در گذشت مرحوم استاد جعفر پاکدست در تهران

به مناسب سومین روز در گذشت استاد جعفر پاکدست مجلس ختمی از سوی خانواده و دوستاران ایشان در روز شنبه مورخه 94/4/27از ساعت 16:30 الی 18 در تهران، مسجد نور واقع در میدان فاطمی منعقد می گردد.

سایت قالیکده از احاد جامعه فرش تهران دعوت می نماید در این مراسم شرکت نمایند.

 

منبع :