نقوش و طرح های فرش

فرش های قدیم کرمان (1)

نیم تنه زن ، محل بافت: کرمان قالیچه هایی که موضوع آنها را زنان زیبا تشکیل می دهد یکی از گروه های کوچک قالیچه های تصویری می باشند.

این قالیچه ها در یک محدوده زمانی پنجاه ساله(دو دهه آخر قرن نوزده و سه دهه اول قرن بیستم) که مصادف با برخی از رویدادهای اجتماعی در ایران است بوجود آمدند. اصل این تصویر احتمالاً یک کارت پستال فرنگی بوده است.

نیم تنه زن

 

بخشی از یک قالیچه افشار کرمان با طرح موسی خانی

طرح موسی خانی به صورت واگیره هایی از گل ها و برگ های درشت که تداعی گر دسته گل رز بوده در متن فرش تکرار می شود و می توان برای آن تقارنی محوری قائل شد. گاهی از چند حاشیه یک اندازه با نگاره های گیاهی و هندسی استفاده می شود.

بخشی از یک قالیچه افشار کرمان با طرح موسی خانی

 

طرح محرابی گلدار

یک ذرع و نیم قدیمی کرمان

طرح محرابی گلدار

فرش و صنایع دستی استان کرمان

منبع :