تاریخچه فرش

گبه ی شش بلوکی

شش بلوکی ها از راه گله داری امرار معاش می کنند و بافنده ی این گبه احتمالا به همین دلیل توجهی خاص به بز داشته است.

 

علاوه بر استفاده از موی بز در بافت این گبه نقش بز نیز در سراسر گبه به شکل های گوناگون تکرار شده است. در واقع فاصله ی میان ترنج ها و حاشیه را نقش بز پر کرده است. رنگ متن گبه روناسی است و یک طرح جناغی دورتادور سه ترنج را احاطه کرده است. استفاده از رنگ های گرم در این گبه حکایت از آن دارد که گبه در منطقه ی قشلاق شش بلوکی ها یعنی در بخش خورموج شهرستان بوشهر بافته شده است.

مشخصات

نام فرش : گبه ی شش بلوکی

ایل بافنده : شش بلوکی

محل بافت : اطراف خورموج

تاریخ بافت : دهه ی ششم قرن 14 هجری قمری

اندازه : 210 * 140 سانتی متر

تار : پشم بز

پود : پشم

گره : 1100 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : آجی سیر

رنگ حاشیه : عاجی

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

منبع :