تاریخچه فرش

گبه ی ایمانلو

تیره ی ایمانلو از طوایف دره شوری ایل قشقایی است.

 

رنگ متن لاکی است و با ریشه ی روناس هفت ساله رنگ آمیزی شده است. گبه چهار ترنج دارد که نقش بوته ی گلی در تمامی آنها تکرار شده است. همین گل را به شکل های گوناگون در متن اصلی گبه نیز می بینیم. چله ی این گبه از پشم بز است. نگاره ی شانه ای همراه با نگاره گلی حاشیه را پر کرده است. هنرمند قالیباف هر چند از نگاره ای واحد استفاده کرده است اما با بهره گرفتن از رنگ های متنوع گبه ای زیبا به وجود آورده است. پیوستگی ترنج ها چشم را از ترنجی به ترنج دیگر هدایت می کند. این حالت را نقوش حاشیه هم به وجود می آورند.

مشخصات

نام فرش : گبه ی ایمانلو

ایل بافنده : ایمانلو ، دره شوری

محل بافت : سرحد شش ناحیه و منطقه پادنا

تاریخ بافت : دهه ی ششم قرن 14 هجری قمری

اندازه : 188 * 110 سانتی متر

تار : پشم بز

پود : پشم

گره : 1100 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : لاکی

رنگ حاشیه : نخودی

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

منبع :