تاریخچه فرش

گبه ی حاشیه بلوری

متن این گبه به رنگ آجری روشن است که رگه های روشن تر و تیره تر حالتی زیبا بدان داده اند.

 

سه ترنج را می بینیم که زمینه ی دوتای آنها به رنگ آبی فیروزه ای است. در متن ترنج میانی تاریخ بافت گبه 1327 شمسی ذکر شده است. در چهار گوشه ی متن گبه چهار طرح سه گوشه به چشم می خورد که می توان احتمال داد که بافنده قصد بافتن لچک را داشته است. هر چند که تلاش بافنده را در قرینه سازی حس می کنیم اما وی خیلی در قید و بند این قرینه سازی نبوده است. مثلا در گوشه ی سمت راست کودکی را با گربه ای می بینیم بی آنکه این نقش در جای دیگری تکرار شده باشد. همچنین بافنده چند نام را به طور پراکنده در متن قالی آورده است و نگاره ی درخت بلوط که در حاشیه تکرار شده است یادآور درختان بلوط است که در مناطق ییلاقی دره شوری ها به وفور دیده می شود.

مشخصات

نام فرش : گبه ی حاشیه بلوری

ایل بافنده : دره شوری

محل بافت : سرحد شش ناحیه ، سمیرم علیا

تاریخ بافت : 1327 هجری شمسی

اندازه : 260 * 133 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 1600 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : آجری روشن

رنگ حاشیه : نخودی

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

منبع :