اخبار فرش

هشتمین جلسه ستاد برای بیست و چهارمین نمایشگاه فرش

هشتمین جلسه ستاد بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران با حضور اعضای ستاد در محل مرکز ملی فرش ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، در ابتدای این جلسه نماینده مجری(شرکت ایدرو) از روند و نحوه ثبت نام و هچنین تعداد ثبت نام کنندگان برای حضور در نمایشگاه بیست و چهارم فرش دستباف ایران گزارشی را ارایه کرد.

براساس این گزارش در این جلسه با توجه به اتمام زمان اعلامی برای ثبت نام و مهلت واریز هزینه های غرفه ها اعضای ستاد درباره نحوه جانمایی غرفه ها بحث و تبادل نظر کردند.

همچنین در این جلسه درباره نحوه جانمایی متقاضیان جدید برای حضور در نمایشگاه بیست و چهارم فرش دستباف بحث و تصمیم گیری شد.

گفتنی است بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران از یکم تا هفتم شهریور ماه 1394 در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.

مرکز ملی فرش دستباف

منبع :