در حاشیه

جوان 24 ساله ای که آرزوهای بسیار دارد(2)

آیا نمایشگاه فرش تهران آینه فرش ایران است!


بیست و چهارمین نمایشگاه فرش تهران به عنوان بزرگترین رویداد فرش در سطح کشور از اول تا 7 شهریور برگزار می گردد یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر و عمدتا در توجیه برخی ناکامی های این نمایشگاه بیان می گردد و همه ساله از متولی فرش خواسته می شود تجدید نظری در ترکیب غرفه داران این نمایشگاه بنماید این است که آیا نمایشگاه فرش تهران آینه فرش ایران است؟
آیا همه استانهای کشور به نسبت سهمی که در تولید و تجارت فرش دارند در این نمایشگاه حضور دارند؟ آیا پرچم داران و پیشگامان فرش استانهای مختلف در این رویداد بزرگ حضور دارند؟ اظهار نظر فعالان فرش در این زمینه متفاوت است برخی بدنه اصلی غرفه داران و شرکت کنندگان در نمایشگاه فرش تهران را نه عمدتا از فعالترین های فرش کشور بلکه آنرا غالبا آمیخته با عملیات دلالی میدانند و برخی دیگر نسبت به اکثریت قریب به اتفاق شرکت کنندگان در نمایشگاه بسیار خوش بین بوده و درواقع شرکت کنندگان در نمایشگاه فرش تهران را نمایندگانی از فرش کشور می دانند .
اما به اعتقاد اینجانب اگرچه چهره های شاخص بسیاری از فرش کشور در این نمایشگاه حضور دارند اما هستند بسیاری هم که در نهایت خوش بینی زمانی در عرصه تولید و تجارت فرش فعال بوده اند و امروز فقط در ایام نمایشگاه فرش تهران فعال می شوند و یا هم غرفه در اختیار افراد دیگری قرار داده می شودو...
بخشی از موفقیت نمایشگاه 24 فرش تهران مدیون این پایش و پالایش خواهد بود آیا اتحادیه ها و تشکل ها در تصمیمی که متولی فرش گرفته همکاری و هماهنگی لازم را خواهند نمود یا مهر و امضای خود را بر پایین هر درخواستی خواهند زد و فاتحه بر تصمیم متولی فرش خواهند خواند!!

عبدالله احراری

منبع :