موزه های فرش

"استاد يدالله صفدرزادة حقيقی" فرش های اهدایی به گنجينة فرش آستان قدس رضوی (6)

قالی باغ مرجانها

طرح:منظره(باغ مرجانها)
محل بافت:اصفهان
تاريخ بافت:1375ش
جنس تار: ابريشم
جنس پرز: پشم وابريشم
نوع رنگ : طبيعي - شيميائي
نوع گره : نامتقارن
رجشمار:75 گره در5/6 س . م
ابعاد:322×430 س . م
مدت بافت: 4 سال
واقف : حاج يدالله صفدرزادة حقيقي
طــراح : سيـد بهـاءالديـن دامـاد زاده زيـرنظـراستـاد صفـدرزاده حقیقی
قالی باغ مرجانی (جزایر مرجانی) تنها قالی ایرانی نیست که در ارتباط با جهان پنهان زیر آب طراحی شده باشد. اما یقیناجزء زیباترین آنهاست. قبل از این مرحوم استاد عیسی بهادر ی آن نادره طراح قالی نوین ایران در طراحی دریا، اندیشهء جستجوگر خود را تا اعماق اقیانوس ها اعتلا بخشیده بود. اما در زمان وی و محیطی که او درآن تنفس می نمود هنوز آمادگی تماشای عین به عین طبیعت در قالی را تاب نمی آورد. بخصوص استادی چون وی که در کسوت استادی وظیفه بزرگ تعلیم و تربیت را بر دوش می کشید. لذا چنانکه در اثر ارزشمند وی ملاحظه می شود(قالی معروف به دریا) ، وی با وفاداری به مبانی قالی ایرانی موجودات در یایی را به شیوه قدما به نقش مایه های سنتی ایران بدل کرده و از آنها در شکل و هیات کلی یک قالی اصیل ایرانی استفاده می نماید.
اما (CORAL GARDENS) قالی ای که در اینجا معرفی می شود، گزارشی از جهان زیر آب است که گزارش گر آن یک طراح هنرمند قالی ایرانیست. با همان پشتوانه انتزاعی و ماورائی هنر ایرانی.
این قالی منظره اي ازاعماق اقيانوس است كه درآن انواع مرجانها، ماهي ها وموجودات دريائي طراحی و بافته شده است. حاشية آن به رنگ مشكي مزين به مرجانهاي بوته ای سفيد رنگ است. حاشيه بزرگ در جای اصلی خود با رنگ آبی اعماق دریا که در حرکت به سمت راست به نوعی فیروزه ای می رسد، مجموعه ای از موجودات دریایی را به نمایش می گذارد. هرچند این حاشيه در قسمت بالای قالی اندکی رنگ می بازد اما چشم بیننده می تواند تا بالاترین نقطه قالی آن را دنبال کند در قسمت بالا هنرمند با گوشه چشمی به نگارگری ایرانی کادر را شکسته تا نزول امواج خورشید که نشانه ای از رحمت الهیست تا به حیات اعماق اقیانوسها تداوم بخشد، به متن قالی راه یابد. متن مزين به گونه هایي از مرجانها است . که دارای تنوع زیادی هستند اما به نحوی انتخاب و طراحی شده اند که بتوانند در قسمت پایین فرش لچک هارا تجسم بخشند. نوع رنگ آمیزی آنها به نحوی است که تداوم رنگبندی قالی های اصیل اصفهان را تداعی نماید. (کنتراسهای تیره و روشنی که بصورت تکرار از گوشه به متن می آیند.) دو مرجان درختي بزرگ همراه با ديگر موجودات این وظیفه را بر عهده دارند. در قسمت بالا لچکی ها توسط شعاع های نور خورشید ، جان می گیرند ، تا چار چوب فرش ایرانی استوار شود. ترنج قالی، ستاره در یایی بزرگیست در زمينة مشكي که در مرکز قالی جای دارد. چرخش ماهیان در پیرامون ترنج مرکزی نشانی از تداوم هدفمند حیات است که شالوده هنرهای اسلامی را تشکیل می دهد. در قسمت بالا مرجان درختی و در قسمت پایین، مرجانهای بوته ای در حکم سرترنج های فرش خود نمایی می کنند. رنگ متن از طيفهاي آبي تيره تا روشن است كه نشان دهندة آبهاي اعماق دريا تا سطح آب مي باشد. نورهائي كه از سطح به اعماق دريا مي تابد؛ منظرة زيبايي به قالي بخشيده است. دوماهي بزرگ درگوشه هاي بالاي فرش بصورت آرام و بي حركت ترسيم ودرنهايت پس ازسطح آب، آسمان و مرغان دريائي خيلي زيبا وطبيعي به تصوير كشيده شده است.. در انتهاي بافت قالی نوشته شده( ايران ـ اصفهان ـ CORAL GARDENS ـ بافت حقيقي)

عذرایوسفی

منبع :