نقوش و طرح های فرش

فرش های قدیم کرمان (4)

فرش راور کرمان

نقشه: تصویری - درختی

قدمت:حدود 80 سال

محل بافت: راور کرمان


حاشیه فرش راور کرمان

قدمت: اوایل قرن چهاردهم هجری

محل نگهداری: موزه فرش تهران

تصویر فرشتگان در حاشیه فرش و قبل از ورود به مرکز ان، اشاره به مراحل پیشین ورود به بهشت (مرکزیت فرش) و سنجش اعمال نیک و بد توسط فرشتگان در محضر پروردگار دارد. در این تصویر فرشته دو بال سه قسمتی دارد و دامن پوشیده است. سه گل در بخش کمربند فرشته، نشانی از طبقات سه گانه ی دامن دارد . وجود پرندگان، گل ها و ابرهای درهم استعاری از بهشت و عالم بالا است.

طرح سه کله

طرح سه کله از رایج ترین گونه نقشه های قالی افشاری است که بافت آن با تفاوت هایی اندک در نقش پردازی، در مناطق افشار نشین کرمان رواج دارد. نام گذاری این طرح بر اساس ساختار آن است که سه کنگره چلیپا مانند در انتهای عرضی زمینه قالی قرار می گیرد، که بافندگان منطقه هر کدام از آنها را یک کله به شمار می آورند. در فاصله بین کله ها نیز قاب های لوزی شکل با نقوش قلاب مانند قرار گرفته است. وجود ردیف نقش های هندسی - گیاهی معروف به آبشار در کناره طولی دو طرف زمینه قالی، از ویزگی های قالی های سه کله است. در طرح کلی یک تقارن مرکزی حکمفرماست.

فرش و صنایع دستی استان کرمان

منبع :