نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی بخشایش

در بخشایش از توابع هریس فرش هایی مشابه با هریس ، منتهی در بافت خشن تر و تراکم کمتر اغلب در شکل های شبه چهار گوش و با رنگ های کلاسیک منطقه که نسبت به گذشته تا حدودی ملایم تر شده اند ، بافته می شود . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :