نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی اهر

در شهرستان اهر فرش هایی متراکم در اندازه های متغیر و متمایل به چهار گوش بافته می شود . بر خلاف مناطق مجاور طرح های آنها متاثر از طرح های هندسی قفقاز است . در این شهر بیشتر فرش هایی در سبک منحنی با نقش ترنج می بافند . این ترنج ها اغلب بدون سر ترنج بوده و با هشت کلاله ی جانبی محاط شده اند . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :