نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی قَرَجه

فرش های قرچه یا توسط بافنده های روستاهای مجاور هریس و یا عشایر چادر نشین کرد مستقر در این نواحی بافته می شوند . فرش های عشایر منطقه به طور معمول نرم بافت تر هستند ، در حالی که فرش های مناطق روستایی بافت متراکم تری دارند .

 

بافنده های محلی از میان رنگ های مرسوم علاوه بر رنگ عاجی براق به رنگ های قرمز درخشان سماقی و قهوه ای سرنجی نیز تمایل دارند .

فرش های آنها به کلی در سبک هندسی بافته می شوند . بر روی محور میانی فرش ها غالبا نقش سه ترنج دیده می شوند . حد فاصل این ترنج ها و همچنین حاشیه ی فرش ها با اشکال هندسی پوشیده شده است . یکی از مشخصات فرش های قرجه یک پود بودن آنها است . شبکه ی تار و پود این فرش ها از تارهای پنبه ای سفید و پود های آبی متمایل به خاکستری تشکیل شده است . بافنده های محلی در اندازه های مختلف می بافند ولی بیشتر در شکل کناره و یا قالیچه های دو ذرعی که نسبتا پهن تر از حد معمول هستند .

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :