اخبار فرش

کمترين فرش بافان بيمه شده در خراسان جنوبی هستند

رحيم زاده -خراسان جنوبی کمترين فرش باف بيمه شده کشور را دارد.

رئيس هيئت مديره فرش دستباف استان با اعلام اين خبر به«خراسان جنوبي» به قدمت فرش دستباف استان و مطرح بودن آن به عنوان يکي از برندهاي مشهور دنيا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بيش از 50 هزار بافنده تمام وقت ،پاره وقت و فصلي در استان مشغول فعاليت هستند که از اين تعداد تا پارسال بيش از 5 هزار نفر بيمه بودند.

«محمد حسن کاميابي مسک» مهم ترين مشکل پيش روي بافندگان را نبود بيمه عنوان کرد و افزود: با وجود تعداد زياد بافندگان فرش در استان، بيشتر بافندگان فرش استان زير چتر حمايت بيمه قرار ندارند اين در حالي است که برخي از بافنده ها تحت پوشش بيمه روستايي هستند و يا از خدمات صندوق بيمه کشاورزي و... استفاده مي کنند.

وي با اشاره به توقف بيمه بافندگان فرش از آذر پارسال در استان، علت اين وقفه را پرداخت نشدن سهم بيمه توسط دولت عنوان کرد و افزود:متاسفانه در برخي استان ها با وجود تعداد کم بافنده تعداد افراد بيمه شده اين حرفه بيشتر از خراسان جنوبي است و مشاغل ديگر از مزاياي اين بيمه استفاده کرده اند.

وي با اشاره به مکاتبه هاي انجام شده براي احقاق حق بافندگان استان گفت: پس ازبازديد از محل کار بافندگان، برگزاري آزمون و راستي آزمايي حدود 6 هزار نفر براي بيمه معرفي شدند تا بر اساس آمار ارايه شده، مرکز فرش ايران اعتبار و سهميه لازم را تامين کند. وي با بيان اين که هنوز سهميه افراد بيمه شده استان مشخص نشده است، افزود: متوسط بيمه شدگان در کشور بيش از 20 درصد است که بايد حدود 10 هزار نفر سهم خراسان جنوبي باشد. وي بالا رفتن سن بافندگان فرش را از مشکلات پيش رو دانست و گفت: تامين اجتماعي افراد بالاي 50 سال را تحت پوشش قرار نمي دهد که باعث مشکلاتي براي بافندگان شده است.

خراسان جنوبی

منبع :