اخبار فرش

15 هزار قاليباف استان پشت نوبت بيمه

محمديان- حداقل 15 هزار نفر از قالي بافان استان در انتظار قرار گرفتن تحت پوشش بيمه هستند.

مدير عامل اتحاديه تعاوني هاي فرش دستباف استان با اعلام اين آمار به «خراسان جنوبي» تاکيد کرد:افراد پشت نوبت همان بافنده هاي واقعي هستند اما تحت پوشش بيمه قرار ندارند.

به گفته «صادق زاده» بر اساس پيش بيني ها حدود 10 هزار نفر از بافندگان استان براي افراد بدون مجوز کار مي کنند در حالي که آمار دقيقي از آنان وجود ندارد و کارفرمايان اين بافندگان حاضر به پيگيري براي بيمه کردن و احقاق حقوق اين هنرمندان نيستند.

وي با بيان اين که حدود 70 درصد بافنده هاي استان غير مجاز کار مي کنند در اين باره توضيح داد: در اين موارد يا کارفرمايان داراي مجوز نيستند يا بومي نبوده و نماينده آنان مجوز دارد اما هيچ به فکر بافنده ها و بيمه آنان نيست حتي مذمت بيمه را کرده و به ما به عنوان متولي قاليبافان توصيه مي کنند بحث بيمه آنان را مطرح نکنيم.

وي تاکيد کرد: براي حل مشکلات موجود و بهره مندي بافندگان واقعي از مزاياي بيمه اين امر بايد به افرادي که از مجوزهاي لازم برخوردارند به ويژه شرکت هاي تعاوني محول شود چون يکي از کارهايي که دولت مي تواند در راستاي تحقق اصل 44 قانون اساسي براي تقويت تعاوني ها انجام دهد واگذاري شيوه نامه بيمه قاليبافان به تعاوني ها و اتحاديه ها يا اتحاديه شرکت هاي تعاوني است که البته توافق هايي براي تحقق اين امر انجام شده است.

وي با گلايه از سهميه اندک بيمه قالي بافان در استان گفت: مرکز ملي فرش ايران سهميه استان براي بيمه قالي بافي را 2 هزار نفر تعيين کرده و از نظر کارشناسان اين مرکز حتي 3 هزار نفر هم بيش از سهميه مورد نظر تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند در حالي که اين تعداد به نسبت تعداد قاليبافان واقعي اندک است.

به گفته وي، تعداد قابل توجهي از قاليبافان بيمه شده در مرکز استان و شهرها سکونت دارند اين در حالي است که بافنده هاي واقعي در روستاها زندگي مي کنند. وي با انتقاد از حذف تعدادي از بيمه شدگان گفت: بر اساس قوانين موجود کوچک ترين غفلت بيمه شدگان و تاخير چند روزه آنان در پرداخت حق بيمه به قطع بيمه آنان منجر مي شود و بيمه شده در ليست سياه قرار مي گيرد و ممکن است آن مقداري هم که پرداخت کرده اند ضايع شود.

خراسان جنوبی

منبع :