اخبار فرش

گزارش تصويری سومين مسابقه سراسری طرح و نقشه فرش دستباف

سومين جشنواره ملی طرح و نقشه فرش دستباف ايران سوم تا نهم امرداد 1394 به همت مرکز ملی فرش ايران و اجرای انجمن علمی فرش ايران در موزه فرش تهران برگزار شد.

در کنار اين جشنواره دو کارگاه آموزشی برگزار شد که گزارش تصويری هر کدام را در ادامه مشاهده می کنيد.

کلیک کنید


AWT IMAGE

کلیک کنید

AWT IMAGE

کلیک کنید

AWT IMAGE

کلیک کنید

AWT IMAGE

انجمن علمی فرش ایران

منبع :