تاریخچه فرش

گبه ی سراسر ترنجی

نقش و طرح این گبه بیشتر به گلیم شباهت دارد شاید این بدان دلیل باشد که بافندگان دره شوری که هم در بافتن گبه و هم در بافتن گلیم زبانزد افراد ایل قشقایی هستند.

 

طرح ها را در هم می آمیزند و حد مرز روشنی برای طرح ها قائل نمی شوند. متن به رنگ خرمایی است و چهار ترنج دارد. بافنده ی قشقایی معمولا علامت مخصوص طایفه یا تیره ی خود را در میان نگاره ای که در ترنج می بافد می گنجاند. در زمینه ی گبه نگاره های گل شطرنجی پله ای ، گل شطرنجی مهره ای ، نگاره ی کهن ساسانی و نگاره ی چارپایان را می بینیم که همگی از گذشته های دور برجا مانده اند و منحصر به فرد هستند. این نگاره ها با گذشت زمان کمتر تغییر یافته اند. حاشیه ی گبه طرحی ساده و زیبا دارد و نقوش لوزی آن با ترنج های لوزی شکل هماهنگی دارند.

مشخصات

نام فرش : گبه ی سراسر ترنجی

ایل بافنده : دره شوری ، اینالو

محل بافت : سرحد شش ناحیه و منطقه ی پادنا

تاریخ بافت : دهه ی ششم قرن 14 هجری قمری

اندازه : 232 * 133 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 1400 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : قرمز خرمایی

رنگ حاشیه : استخوانی

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

منبع :