اخبار فرش

کم سویی چشم بافندگان و فروغ بازار کارفرمایان فرش

رئیس تعاونی فرش دستباف گرمی مغان گفت: درآمد فرشبافان به ازای زحماتی که می کشند در قیاس با سود تولید کنندگان و رونق کارفرمایان فرش بسیار ناچیز است.

فخرالدین قهرمانی روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا افزود:بیش از سه هزار فرشباف در این شهرستان به ازای دریافت دست مزد کار می کنند و سود اصلی حاصل از زحمت طاقت فرسا و کم سو شدن دیدگان آنها به جیب کارفرمایان و صادرکنندگان فرش می رود.
وی دستمزد هر بافنده به ازای یک متر فرش را 1500 هزار ریال و در آمد کارفرمایان و تولیدکنندگان به ازای فروش هر متر فرش را 10 میلیون و 2هزار ریال اعلام کرد.
وی نبود سرمایه در گردش را مشکل اصلی بافندگان فرش دانست و اظهار داشت:این نقیصه، هنرمندان فرشباف را اسیر سیطره کارفرمایان بی هنر کرده است.
مدیرمجتمع سایت فرش دستبافت روستای تلکه گرمی مغان ادامه داد:این مجتمع دو هزار عضو فرش باف دارد و ساختمان کارگاه آن در سال 1375 احداث شده است اما متاسفانه به علت نبود سرمایه در گردش به اهداف اقتصادی دست نیافته و در تولید،اشتغال و درآمدزایی اعضای خود عاجز مانده است.
قهرمانی که بیش از چهار دهه به عنوان یافنده،طراح و عرضه کننده فرش دستباف گرمی مغان فعالیت دارد ضرورت حمایت مالی دولت از تعاونی های مشکل دار را خواستار شد.
وی گفت:از افرادی که به تازگی وارد فعالیت در حوزه فرش می شوند از حیث اداری و مالی حمایت می گردد اما به طرح هایی که عمدتا به دلیل نبود سرمایه در گردش اسیر رکود شده اند توجهی نمی شود.
رئیس تعاونی فرش دستبافت گرمی مغان اضافه کرد:در صورت تداوم روند حمایت از فعالین جدید و بی توجهی به مشکل طرح های راکد، به تدریج بر شمار کارگاه های راکد تولید فرش و فرش بافان متضرر و بدهکار افزوده خواهد شد.
گرمی مغان با تولید سالانه 2هزار متر مربع فرش دستبافت در شمال اردبیل قرار دارد.

خبرگزاری ایرنا

منبع :