اخبار فرش

رونق دوباره ی فرش سنقر

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه طبیعت بکر و مراتع مناسب و پتانسیل دامپروری را مزیت ویژه ای برای شهرستان سنقر وکلیایی عنوان کرد.


جوان از کرمانشاه ؛کیوان کاشفی با اشاره به صنعت غنی فرش سنقرو کلیایی افزود:فرش و توریسم می تواند موجب تولید و اشتغال پایدار در این شهرستان شود و بایدبا برنامه ریزی مناسب و راه اندازی تورها جذب توریسم در این شهرستان را افزایش دهیم.

وی ورود هیئت‌های تجاری به کشور را پس از توافق هسته ای موجب رونق تجارت عنوان کرد .

هدانا

منبع :