تاریخچه فرش

گبه ی حیات داوودی

طایفه ی حیات داوودی ساکن دهستان حیات داوود واقع در حوالی بوشهر است.

 

شمار تولید گبه و قالی این طایفه اندک است و از این رو به دست آوردن همین نمونه نیز به دشواری انجام شد. طرح گبه تا حدودی از گلیم های لر تاثیر گرفته است. مجموعا 23 لوزی در کنار هم است لوزی وسط که حکم ترنج را دارد به رنگ سبز تیره و چهار لوزی اطراف آن به رنگ آبی است. بیشتر لوزی ها به رنگ قرمز آتشی است. اطراف لوزی ها را با نقش زنجیر خراسانی بافته اند. در وسط بعضی از لوزی ها و متن یک نگاره ی ساسانی و در حاشیه ی گبه یک نگاره ی شانه ای تکرار شده است. هر چند که تعداد رنگ های گبه بسیار کم است اما رنگ ها چنان متناسب انتخاب شده اند که گبه را دیدنی و زیبا کرده اند.

مشخصات

نام فرش : گبه ی حیات داوودی

ایل بافنده : طایفه ی حیات داوودی

محل بافت : دهستان حیات داوود نزدیک بوشهر

تاریخ بافت : دهه ی پنجم قرن 14 هجری قمری

اندازه : 260 * 140 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 1600 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : لاجوردی

رنگ حاشیه : نارنجی

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

منبع :