کسب و کار

تولیدات جاجیم روستای روم قاین(2)

خراسان جنوبی قاینات روستای روم شرکت جاجیم هزارگل قهستان تلفن تماس: 05632591211

 

 

 

جناب آقای رضاپور

منبع :