تاریخچه فرش

کناره ی تخت جمشیدی

کناره ی تخت جمشیدی بافت طایفه ی شش بلوکی است و نقش آن برگرفته از نقوش برجسته ی تخت جمشید است.

 

هر چند که نقش رزمنده ی هخامنشی دوبار در کناره تکرار شده است اما فضای کافی برای گنجاندن نگاره های دیگر نیز باقیمانده است. یک قوچ کوهی را همراه آهو در بالا و سه غزال را در وسط کناره می بینیم. علاوه بر اینها سه نگاره ی دیگر از تخت جمشید فضای خالی پایین را پر کرده است.

مشخصات

نام فرش : کناره ی تخت جمشیدی

ایل بافنده : شش بلوکی

محل بافت : سرحد چهاردانگه

تاریخ بافت : دهه ی پنجم قرن 14 هجری شمسی

اندازه : 175 * 70 سانتی متر

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

منبع :