تاریخچه فرش

قالیچه ی کوهی

طرح این قالیچه به هیبت لو منسوب است.

 

چهار لچک ، ترنج زیبایی را در بر گرفته اند. طرح داخل ترنج با اندکی تغییر در لچک ها تکرار شده است. رنگ لچک ها و ترنج سرمه ای و رنگ زمینه قرمز است. هنرمند قالی باف با بهره گرفتن از نقش های زیبای قشقایی گویی می خواسته است تمام هنر قشقایی را یکجا در این قالیچه گرد بیاورد. شاخه و برگ درختان در این قالیچه با خطوط شکسته نشان داده شده اند که بر زیبایی کار افزوده است. در حاشیه ی قالیچه نقش گل نیلوفر را می بینیم. این نقش یکی از نشانه های تشخیص قالی های کوهی از دیگر بافته هاست. در دو طرف قالیچه دو ستون با سر ستون های تخت جمشید و با رنگ آمیزی شاد به چشم می خورد. استفاده از نقش سر ستون های تخت جمشید به این قالیچه اختصاص ندارد و ما این نقش را در اغلب کارهای قشقایی می بینیم. این قالیچه در مجموع با نقش و رنگ زیبا قالیچه ای است به یاد ماندنی.

مشخصات

نام فرش : قالیچه ی کوهی

ایل بافنده : هیبت لو

محل بافت : اطراف آباده

تاریخ بافت : دهه ی ششم قرن 14 هجری شمسی

اندازه : 155 * 108 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 3500 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : لاکی

رنگ حاشیه : قهوه ای

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

منبع :