کسب و کار

تولیدات جاجیم روستای روم قاین(3)

خراسان جنوبی قاینات روستای روم شرکت جاجیم هزارگل قهستان

 

تلفن تماس: 05632591211

 

پ

 

جناب آقای رضاپور

منبع :