اخبار فرش

مشکلات اساسی صنایع دستی، عدم بازاریابی

عضو کمیسیون صنایع و معادن بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی صنایع متاسفانه عدم بازاریابی و عرضه واقعی قیمت گلیم و گبه که حمایت اتحادیه می‌تواند در حفظ اشتغال صنایع دستی موثر واقع شود.

حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص کسادی بازار صنایع دستی گلیم و گبه اظهار داشت:صنایع دستی گلیم و گبه بخشی از فرهنگ و هنر ایرانی است که در ابتدا این صنایع نیاز به برگزاری نمایشگاه و بازار در کشورهای مختلف را دارد که افراد علاقه‌مند به هنر ایرانی بتواند به این صنایع دسترسی پیدا کنند.

وی افزود: یکی از مشکلات اساسی صنایع دستی متاسفانه عدم بازاریابی و عرضه واقعی گلیم و گبه است که با حمایت اتحادیه و دولت در زمینه مواد اولیه سرمایه می‌تواند مسبب ایجاد و حفظ اشتغال و درآمد پایدار شود.

گروسی در پایان تصریح کرد: ارزش صنایع هنری بسیار اهمیت دارد که با وجود کاهش خرید و فرش همچنان جایگاه قیمت خود را حفظ کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران

منبع :