تاریخچه فرش

قالیچه ی هیبت لو

این قالیچه را در سال 1355 هجری شمسی بافته اند. می توان تاریخ بافت را در قسمت بالای متن قالیچه دید.

 

نقش قالیچه را به طایفه ی هیبت لو نسبت داده اند. با استفاده از رنگ سبز سدری در متن ترنج هنرمند در واقع خطر کرده است زیرا رنگ سبز و قرمز اگر به درستی در کنار هم قرار نگیرند ، به زیبایی نقش قالی لطمه می زنند. اما در اینجا این دو رنگ به طرز زیبایی در کنار هم قرار گرفته اند. در مجموع رنگ قالیچه بسیار شاد است. نقش ترنج زیباست و از این نقش در قالی دیگری استفاده نشده است و این امتیازی برای این قالیچه به شمار می آید. در متن قالیچه در کنار نگاره های دیگر نقش سرستون تخت جمشید را می توان دید. گلی با هشت گلبرگ در حاشبه تکرار شده و همچون زنجیری متن قالیچه را در بر گرفته است.

مشخصات

نام فرش : قالیچه ی هیبت لو

ایل بافنده : شورباخورلو ، شش بلوکی

محل بافت : سرحد شش ناحیه ، اطراف سمیرم علیا

تاریخ بافت : 1355 هجری شمسی

اندازه : 185 * 120 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 2800 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : لاکی

رنگ حاشیه : عاجی

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

منبع :