تاریخچه فرش

قالیچه ی نصرآباد

این قالیچه را هنرمندان تیره ای از ایل قشقایی که طی 200 سال گذشته در نصرآباد ، شهرضا ساکن شدند بافته اند.

 

البته از آنجا که طرح این قالیچه منسوب به طایفه ی هیبت لو است می توان احتمال داد که این قالیچه را هنرمندان طایفه ی هیبت لو بافته باشند. شکل ترنج آن مانند ترنج قالی بولوردی (محلی در حوالی شیراز) است. در زمینه ی قالیچه نقش هایی ساده از جانوران را می بینیم که به طور پراکنده و جدا از هم بافته شده اند. در لچک دو پرنده در مقابل هم نشسته اند که به شانه به سر شباهت دارند. رنگ زمینه ی عاجی ، رنگ ترنج آجری و رنگ لچک ها سرمه ای است.

مشخصات

نام فرش : قالیچه ی نصرآباد

ایل بافنده : هیبت لو ، قشقایی

محل بافت : نصرآباد نزدیک قمشه (شهرضا)

تاریخ بافت : دهه ی ششم قرن 14 هجری شمسی

اندازه : 160 * 108 سانتی متر

تار : نخ

پود : نخ

گره : 2050 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : عاجی

رنگ حاشیه : لاکی

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

منبع :