اخبار فرش

آموزش گليم بافی در بغداده

اولين دوره آموزش گليم بافی در روستای بغداده سرايان برگزار شد.

مسئول نمايندگی ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سرايان با بيان اين مطلب گفت:اين دوره با شرکت 13 هنرآموز برگزار شد و بيشتر اهالي بغداده خواستار تداوم دوره هاي آموزشي شدند. «عرب» افزود: بافت انواع گليم سرايان با کيفيت مناسب انجام مي شود و از ديرباز فرش و گليم منطقه شهره خاص و عام بوده و حتي فرصت مناسبي براي سرمايه گذاري در اين شهرستان است.

خراسان جنوبی

منبع :