تاریخچه فرش

قالیچه ی ترنجی ماهی درهم

این قالیچه متعلق به بافندگان بولّی هاشم خانی است.

 

بافندگان بولّی با گذشت زمان دو شاخه شدند ، یکی به طایفه ی کشکولی پیوست و به بافتن قالی های بسیار ظریف ادامه داد و دومی به بافتن طرح ها و نقشه های آبا و اجدادی خود ادامه دارد. ترنج این قالیچه دندانه دار است و انتهای هر دندانه به سر پرنده ای ختم می شود. زمینه ی ترنج و لچک به رنگ سیاه پر کلاغی است و متن اصلی قالیچه قرمز رنگ است که از ترکیب رنگ روناس و قرمز به دست آمده است. نگاره ی درخت کاج را در حاشیه ی قالیچه می توان دید که با تغییرات اندک در تمام حاشیه ی قالیچه تکرار شده است. ترنج دندانه دار در متن ماهی درهم از مشخصات این نوع قالی در میان قالی بافان بولّی هاشم خانی است.

مشخصات

نام فرش : قالیچه ی ترنجی ماهی درهم

ایل بافنده : بولی قشقایی هاشم خانی

محل بافت : اردکان فارس

تاریخ بافت : دهه ی پنجم قرن 14 هجری شمسی

اندازه : 150 * 104 سانتی متر

تار : نخ

پود : نخ

گره : 2050 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : لاکی

رنگ حاشیه : عاجی

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

 

منبع :