تاریخچه فرش

قالیچه ی کوهی قشقایی

این قالیچه از بافته های طایفه ی شش بلوکی تیره ی کوهی است.

 

رنگ آجری متن زیبایی خاصی به قالیچه داده است. ترنج لوزی شکل با نقش شیر نقوش اروپایی دوره ی رنسانس را به یاد می آورد. دو بز کوهی را در دو طرف ترنج می بینیم متن قالیچه با چندین نگاره زینت یافته است. لچک ها دو به دو به هم پیوسته اند و چهار سرستون گویی سنگینی لچک ها را تحمل کرده اند. در گوشه های قالیچه چهار لوزی را می بینیم که نگاره ای منسوب به هیبت لو را در میان دارند. در بسیاری از قالی های مشابه از همین نگاره در ترنج قالی هم استفاده می کنند. نقش شیر و دو بز کوهی و نگاره های درخت در متن قالیچه ، جنگلی را در ذهن زنده می کند که در آن شیر قصد حمله را دارد. حاشیه از به هم پیوستن چندین لوزی و خط ساده به وجود آمده است.

مشخصات

نام فرش : قالیچه ی کوهی قشقایی

ایل بافنده : کوهی شش بلوکی

محل بافت : فراشبند

تاریخ بافت : دهه ی سوم قرن 13 هجری شمسی

اندازه : 198 * 130 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 1600 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : قرمز آجری

رنگ حاشیه : سرمه ای

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

 

منبع :