اخبار فرش

۲۱ هزار كارت شناسایی قالی بافی در خراسان شمالی صادر شد

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی از صدور ۲۱ هزار و ۲۲ فقره كارت شناسایی قالی بافی برای بافندگان فرش دستباف این استان خبر داد.

ساناز عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هنر و صنعت فرش دستباف یكی از بهترین ظرفیت های خراسان شمالی برای رونق محسوب می شود اما اكنون با مشكلات جدی مواجه شده است.

وی افزود: با توجه به بالا بودن نرخ بیكاری در خراسان شمالی فعالیت در صنعت فرش دستباف نقش موثری در كاهش و رفع بیكاری استان دارد.

عباسپور با اشاره به برخی مشكلات حوزه فرش دستباف استان اضافه کرد:بیشترین مشكل بافندگان فرش استان در حوزه بیمه قالی بافی است چراكه سهمیه بیمه شدگان در كشور كاهش یافته و میزان سهمیه تعیین شده برای خراسان شمالی، حتی پاسخگوی نیمی از قالیبافان استان نیز نیست.

وی با بیان این که به دلیل كاهش اعتبار، بسیاری از بافندگان خراسان شمالی از طرح بیمه قالی بافی خارج شدند، تصریح كرد: با رایزنی های انجام شده در تلاش هستیم تا بودجه ای برای حوزه فرش استان دریافت كنیم اما متاسفانه تاكنون اعتباری تخصیص داده نشده است.

این مسئول در خصوص بازاریابی برای بافندگان فرش استان نیز گفت: بازاریابی به عهده بافندگان است اما با این حال سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی با راه اندازی كمیته تبلیغاتی سعی در بازاریابی برای فرش دستباف استان دارد.

وی همچنین با اشاره به اینكه بسیاری از بافندگان فرش در خراسان شمالی فاقد كارت شناسایی قالی بافی هستند، اظهار داشت: كارت شناسایی این افراد توسط اتحادیه صادر می شود و طبق آخرین آمار اتحادیه بافندگان فرش از سال ۸۴ تاكنون ۲۱ هزار و ۲۲ كارت شناسایی قالی بافی در خراسان شمالی صادر شده است.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی همچنین از پیگیری این سازمان برای راه اندازی انجمن طراحان نقوش در استان خبر داد و گفت: بسیاری از متقاضیان خواهان طرح های جدید فرش دستباف هستند كه با راه اندازی این انجمن در خراسان شمالی، نیاز این دسته از متقاضیان نیز رفع می شود.

خبرگزاری مهر

منبع :