تاریخچه فرش

قالیچه هیبت لو

این قالیچه را بافندگان شورباخورلو از طالیفه ی شش بلوکی بافته اند.

 

با نگاه اول از روی نقش ترنج و لچک ها در می یابیم که نقش متعلق به هیبت لو است. در متن لاکی و در لچک ها مجموعه ی متنوعی از نگاره را می بینیم : سی و هشت نگاره از نگاره های قدیم و جدید. در کمتر دستبافتی از این همه نگاره استفاده می شود. دو ستون با سر ستون های تخت جمشید در دو طرف قالیچه قرار دارند. نگاره های این قالیچه ساده و در عین حال زیبا هستند. به نگاره ی شانه به سر دوسر و نگاره ی سرو توجه کنید. در مرز میان لچک ها و متن قالیچه نگاره ی پرندگانی را می بینیم که زنجیروار در کنار هم قرار گرفته اند. حاشیه ی قالیچه را نگاره ی درختی کهنسال به وجود آورده است. در مجموع قالیچه ی هیبت لو ساده و زیباست.

مشخصات

نام فرش : قالیچه هیبت لو

ایل بافنده : شورباخورلو ، شش بلوکی

محل بافت : سرحد چهاردانگه

تاریخ بافت : دهه ی چهارم قرن 14 هجری شمسی

اندازه : 185 * 110 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 2500 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : لاکی

رنگ حاشیه : سرمه ای

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

منبع :