نمایشگاه ها و همایش ها

گذری بر یک دهه تلاش در نمایشگاه 24

کارنامه گزارش عملکرد 10 ساله مرکز ملی فرش ایران همزمان با بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران منتشر می شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران،با گذشت یک دهه از فعالیت این مرکز، کارنامه عملکرد نهاد متولی فرش دستباف کشور در قالب کتابی منتشر می شود.

برپایه این گزارش، این کتاب به صورت گذرا و اجمالی به ارایه فهرستی از تلاش ها و فعالیت های انجام شده از سوی مرکز ملی فرش ایران در حوزه های مختلفی از جمله نمایشگاه های داخلی و برون مرزی، اعزام و پذیرش هیات های تجاری، تبلیغات، جشنواره های فرش، فرایندهای بهینه سازی تولید، آموزش، پژوهش و نیز حراست از نام و نشان فرش ایرانی می پردازد.

افزون بر این کتاب، آثار برگزیده سه دوره جشنواره طرح و نقشه فرش دستباف ایران نیز در قالب کتابی جداگانه همزمان با نمایشگاه بیست و چهارم منتشر می شود.

در این کتاب افزون بر مروری بر سومین جشنواره طرح و نقشه فرش دستباف که به تازگی برگزار شد، آثار برگزیده دوره های پیشین جشنواره نیز به چاپ می رسد.

انتشار کاتالوگ آشنایی با فرایند ثبت ملی و جهانی فرش دستباف ایران نیز از دیگر بروندادهای انتشاراتی در روزهای پیش روست.

گفتنی است بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران از یکم تا هفتم شهریورماه 94 در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

مرکز ملی فرش ایران

منبع :