تاریخچه فرش

قالیچه ناظم کوهی

قالیچه ی ناظم کشکولی را می شود از نقش گلدان و محراب آن از دیگر قالی ها به خوبی تشخیص داد.

 

این قالیچه معروف به ناظم کوهی از هنرمندان تیره کوهی است. قالی بافان این تیره هنرمندان زبده ای هستند و قالی هایی که آنها می بافند معمولا بادوام هستند. این قالیچه ها در هر دسیمتر مربع 5600 گره دارد که نشانگر بافت ظریف آن است. متن قالیچه به رنگ خرمایی است که در زمینه ی آن حداقل سیزده نوع نگاره بافته شده است. از نقش میانی قالیچه با اندکی تغییر در لچک ها هم استفاده شده است. درباره ی تیره ی کوهی باید اضافه کنیم که تیره ی کوچنده است و ییلاق آنها اطراف آباده و سمیرم و قشلاق آنان بخش خورموج شهرستان بوشهر است.

مشخصات

نام فرش : قالیچه ناظم کوهی

ایل بافنده : کوهی شش بلوکی

محل بافت : سرحد چهاردانگه

تاریخ بافت : دهه ی هفتم قرن 14 هجری شمسی

اندازه : 145 * 82 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 5600 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : قهوه ای روشن

رنگ حاشیه : سرمه ای

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

منبع :