تاریخچه فرش

قالی سه ترنج

این قالی از کارهای هنرمندان قالیباف شورباخورلو از طایفه ی شش بلوکی است.

 

زیبایی قالی حکایت از آن دارد که قالیباف شورباخورلو تجربه ی چندین ساله ی هنرمندان طایفه را یکجا به کار گرفته است. از سوی دیگر ارتباط میان هنرمند با همسایگان او را تحت تاثیر نقشه های دیگران قرار داده است و به همین سبب نقش منسوب به هنرمندان هیبت لو را در میان ترنج این قالی می بینیم. قالی سه ترنج و دو نیم ترنج در کناره دارد. نقش سر ستون تخت جمشید را نیز در فاصله ی نیم ترنج ها بافته اند. متن قالی از نگاره های گوناگون شش بلوکی پر کرده است جز نقش پرنده ای که نه به صورت نگاره که به شکل طبیعی است. حاشیه ی قالی از سه رشته به وجود آمده است و نگاره ی نیلوفر در رشته ی میانی تکرار شده است.

مشخصات

نام فرش : قالی سه ترنج

ایل بافنده : شورباخورلو ، شش بلوکی

محل بافت : أژگاه ، اطراف آباده

تاریخ بافت : دهه ی پنجم قرن 14 هجری شمسی

اندازه : 248 * 170 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 1600 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : لاکی

رنگ حاشیه : سرمه ای

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

منبع :