تاریخچه فرش

قالیچه ی چنگی

این قالیچه پنج ترنج دارد. ترنج میانی از نظر نقش با چهار ترنج دیگر مشابهت دارد اما از نظر رنگ متفاوت است.

 

رنگ زمینه ی قالیچه قرمز روشن و رنگ متن ترنج میانی آبی متمایل به سبز است. از این نوع نقش بیشتر طایفه ی چنگی استفاده می کنند. طایفه ی چنگی که قبلا مستقل بود اکنون همراه طایفه ی عمله کوچ می کند و به ییلاق و قشلاق می رود. ییلاق آنان منطقه ی سمیرم و قشلاق آنان اطراف فیروزآباد است. با توجه به این که چله این قالیچه از نخ است و در فیروزآباد از چله ی نخی استفاده می کنند احتمال می دهیم که قالیچه را در منطقه قشلاق یعنی فیروزآباد بافته اند. در مجموع قالیچه ی چنگی نقشه ای متقارن ، منظم و بسیار زیبا دارد.

مشخصات

نام فرش : قالیچه ی چنگی

ایل بافنده : طایفه ی چنگی

محل بافت : اطراف فیروزآباد

تاریخ بافت : دهه ی چهارم قرن 14 هجری شمسی

اندازه : 165 * 105 سانتی متر

تار : نخ

پود : نخ

گره : 3500 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : قرمز آتشی

رنگ حاشیه : عاجی

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

منبع :