تاریخچه فرش

قالیچه ی خنگشت

خنگشت از دهات بخش غربی شهرستان آباده و ییلاق طایفه ی شش بلوکی از ایل قشقایی است.

 

ساکنان خنگشت بیشتر لر هستند و تنها گروهی از ایل قشقایی به آنجا آمده و در در آن مکان ساکن شده اند. به همین دلیل بافته های این منطقه تحت تاثیر طرح های قشقایی نیز قرار گرفته است. این قالیچه دارای سه ترنج است و نگاره ی وسط هر ترنج به صورت گربه یا پلنگ شباهت دارد. البته با آنچه درباره ی دیو سفید گفته شده است حتی می شود آن را به چهره ی دیو سفید هم تشبیه کرد.فضای میان ترنج و لچک ها را نگاره های ریزی پر کرده است. در لچک ها هم چهار نقش از قشقایی ها را می توان دید.

مشخصات

نام فرش : قالیچه ی خنگشت

ایل بافنده : کافتر ، قشقایی

محل بافت : خنگشت ، سرحد چهاردانگه

تاریخ بافت : دهه ی هفتم قرن 14 هجری شمسی

اندازه : 167 * 122 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 1400 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : لاکی

رنگ حاشیه : سرمه ای

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

 

منبع :