در حاشیه

معرفی نمونه تولیدات جناب احدی در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی

گزارش تصویری

تولیدات فرش در فردوس

 

منبع :