اخبار فرش

كسب عنوان برتر كشوری توسط عامل توسعه خوشه فرش و گليم نقش برجسته ايلام

مديرعامل شركت شهركهای صنعتی ايلام گفت: عامل توسعه خوشه فرش و گليم نقش برجسته استان ايلام به عنوان عامل توسعه علمی برتر خوشه های كسب و كار كشور انتخاب شد.

عصر ایلام: مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي ايلام گفت: عامل توسعه خوشه فرش و گليم نقش برجسته استان ايلام به عنوان عامل توسعه علمي برتر خوشه هاي كسب و كار كشور انتخاب شد.

مرتضي دارايي"افزود : عامل توسعه خوشه فرش و گليم نقش برجسته استان ايلام اين عنوان را از بين حدود 150 تيم برجسته متخصص و با تجربه در سال 94 كسب كرد.

وی با بیان اینکه خوشه ایجادی نیست بلکه توسعه ای است، اظهار کرد: فرش دستباف و گلیم نقش برجسته بعنوان یک سیستم اقتصادی اجتماعی از گذشته در ایلام وجود داشته اما نیاز به توسعه دارد.

وی اظهار كرد : استان ایلام تنها یک خوشه (فرش دستباف و گلیم نقش برجسته) در حال توسعه دارد که سال گذشته در میان خوشه های کشور از حیث عملکرد و کیفیت اجرا و فعالیت به عنوان دومین خوشه برتر ایران انتخاب و معرفی شد و از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مورد تجلیل قرار گرفت و امسال توانست رتبه نخست را بدست آورد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ایلام گفت: در طرح توسعه خوشه کسب و کار، با هماهنگ کردن طراحی، تدارک، تولید، بسته بندی، بازاریابی و فروش در فرآیند تولید سنتی فرش دستباف و گلیم نقش برجسته تحول ایجاد می شود.

وی با اشاره به اینکه تیم توسعه خوشه فرش دستباف و گلیم نقش برجسته دلایل نبود موفقیت در فروش را بررسی و راهکار لازم برای رفع آنها را ارایه می کند، یادآور شد: برنامه توسعه خوشه سه ساله است و از اواخر سال سوم دستاوردهای مثبتی در زمینه فروش، صادرات، گردش مالی و تولید دانش خواهد داشت.

در حال حاضر حدود 220 خوشه در كل كشور شناسايي شده كه از اين تعداد بيش از 100 خوشه در حال اجرا مي باشد.

عصر ایلام

 

منبع :