اخبار فرش

روشهای بازار یابی فرش ایرانی بررسی شد

خبرگزاری پانا: کنفرانس ملی بازاریابی و فروش روزگذشته دربرج میلاد تهران برگزار و تاکید شد بازاریابی آینده بازاریابی رفتار انسانی ،ریشه یابی داد و ستدها و پاسخگویی بهتر به نیازها از طریق هم افزایی است .

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا کنفرانس ملی بازاریابی و فروش روزگذشته در تهران برگزار شد و در این همایش دست اندرکاران اساتیدو کارشناسان بخش به بررسی چالشهای بازاریابی و فروش در کشور پرداختند .


احمد روستا عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در این کنفرانس بحث بازاریابی پاسخگو را مطرح کرد و افزود: در بازاریابی پاسخگو باید پاسخگوی چیزها و کسانی بود که تاکنون نبوده اند اما ما متاسفانه در جامعه ای زندگی کرده ایم که بیشتر به بیرون فکر کرده ایم و به نیازهای درون کشور توجه چندانی نداشته ایم .


وی ادامه داد: شعار امروز بازاریابی درجهان این است پاسخگو باشید تا ماندگار باشید و دربازاریابی پاسخگو بازارشناسی ،پاسخگویی به نیاز بازار چه رونق و چه رکود ،پاسخگویی همیشه ومستمر ،درست وبجا و به اندازه ،توجه به نیاز مشتریان و فرصت های حضور در بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.


عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: برای ارتقای بازاریابی در کشورباید به این سوالات پاسخ داد که آیا نیازها و اولویت های بازار و رفتار مصرف کننده را به خوبی درک کرده ایم و آیا فرصت ها را به درستی کشف کرده ایم .


وی تاکید کرد : بازاریابی پاسخگو و متمرکز مبتنی بر بازارگرایی ،مشتری مداری و فرصت محوری است و مشتری مداری نه تنها یک شعار که متکی برپاسخگویی همیشه است .


عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه امادگی دائمی برای یافتن پاسخ ها براساس اطلاعات روز نیاز امروز بازاریابی کشور است ،عنوان کرد: تکنیک های تحقیقات گذشته امروز جوابگو نیست و بازار می تواند ظرف چند روز ماهیتی متفاوت از خود بروز دهد .


وی با تاکید برضرورت پایش محیط کسب و کار بیان کرد: حضور دائم دربازار ،پایش محیط و دیده بانی بازار ،رفتارشناسی بازار ،ایجاد نظام بازاریابی و نظام اطلاعات بازار از جمله مواردی است که درپایش محیط کسب وکار الزامی است .


روستا خاطرنشان کرد: در بازاریابی آینده ریشه یابی رفتار مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است آمادگی شرکت ها برای پاسخگویی وشناخت میزان و نوع پاسخگویی رقبا دربازار ضروری است .


عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید براینکه مشتریان جدید مشتری مشتریان هستند ،اظهار کرد: باید مشتریان سرگردان بازار هستند و باید تکنیک های لازم برای شناسایی مشتریان تصادفی و بی هدف نیز پیش بینی شود .


وی اضافه کرد: همچنین بازگرداندن مشتریان ناراضی نیز بسیار مهم است و اگرمی خواهیدپاسخگو باشید باید برند داشته باشید .


عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: پاسخگو ماندن در بازاریابی عبارت است از تداوم علاقه مندی و پاسخ دادن به نیازمندان از برای ماندگاری وبرای آن 5 هدف وجود دارد رضایت ،موفقیت ،سرتری ،پایداری و پذیرش های اجتماعی و باید از ظرفیت های رقابتی هر چند کوتاه مدت باشد استفاده کرد .


روستا بیان کرد: بازاریابی آینده بازاریابی رفتار شناسی انسانی است و ریشه یابی داد و ستدها و پاسخگویی بهتر به نیازها ازطریق هم افزایی است .

بازاریابی جنگ بی اسلحه است 


عبدالحمید ابراهیمی کارشناس مسایل اقتصادی نیز با بیان اینکه بازاریابی جنگ بی اسلحه است ،تصریح کرد: هنوز با آنچه در ارتباط با بازاریابی درحال انجام است فاصله بسیار داریم و هرزمان بحث بازاریابی مطرح می شود می گویند فروش درحالی که بازاریابی 79 بخش است و اگرچه فروش قلب شرکت هاست اما باید به سایر ابعاد بازاریابی نیز توجه داشت .


وی افزود: کلمه بازاریابی به جای مارکتینگ جانمایی شد اما درحال حاضر بازاریابی پاسخگوی مارکتینگ درسطح جهانی نیست .


ابراهیمی عنوان کرد: مردم یابی ،مردم یاری و خودیاری برای خرید کالا در بحث بازاریابی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.


کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: اگرمی بینیم مالزی ،ترکیه و کره در بسیاری از بازارها حضور دارند به تولید و بازاریابی جهانی فکر کرده اند.


وی با بیان اینکه صادرکنندگان در اقتصاد کشور بسیار قابل تقدیرهستند ،اظهار کرد: صادرات 10 میلیارد تومان کالا به معنای زنجیره ای گسترده از اشتغال است .


ابراهیمی عنوان کرد: دربازاریابی سطح 2 صادرکننده می تواند مشکلات خود را به سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط انتقال دهد وباید ارتباط میان فروشنده ومشتری به طور دائم وجود داشته باشد .


وی تاکید کرد: در بازاریابی سه حرکت از مشتری محوری به دلیل افزایش کارایی و افزایش اجتماعی فکر کردن مردم باید برتسخیر خواست مشتری استوار باشد و مشتری نوعی همکار تلقی می شود .


کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: درسال 2000 حدود 189 کشوراز جمله ایران متوجه شدند کره زمین دهکده ای است و فرصتی فراهم شده تا در زمینه های مختلف بازاریابی فعالیت شود.


وی تاکید کرد: بازاریابی فراملیتی و با هم کار کردن کاهش رقابت نیست بلکه هم افزایی است باید به مشتریان خود عشق ورزید و به رقبا احترام گذاشت .

گفتنی است کنفرانس یک روزه بازاریابی و فروش روز گذشته دربرج میلاد تهران با همت شرکت مبناپردازان برگزار و بیش از 1700 نفر در آن شرکت کردند .

منبع : خبرگزاری پانا

منبع :