نقوش و طرح های فرش

فرش های قدیم کرمان (14)

قالیچه راور کرمان


 

این قالیچه با 130 سال قدمت در راور کرمان بافته شده است. در وسط یک ترنج بزرگ دیده می شود که با گل ها و اسلیمی های ظریفی به رنگ های قرمز، زرد و سبز بر روی زمینه عاجی رنگ احاطه شده است. تراکم طرح و نقش در سراسر فرش یکنواخت است.می توان گفت تزئینات نقش و نگاره ها در این فرش یادآور پنجره های  کلیساها به شیوه گوتیك می باشد.

تابلو فرش عیسی ابن مریم

این تابلو فرش در اواخر قرن 19 میلادی در کرمان بافته شده است و در یک مجموعه خصوصی نگهداری می شود. در این اثر شمایل حضرت مریم که فرزندش عیسی را به آغوش گرفته است دیده می شود.انتخاب نقش حضرت مریم علاوه بر جنبه مذهبی، از بعد زیبایی شناسی هم اهمیت داشته است.

فرش و صنایع دستی کرمان

منبع :