در حاشیه

5s همگام با دوره آموزشی شرکت سیرمان

 دوره آموزشی سيستم 5s در شركت سيرمان در حال اجراست، اين سيستم مديريتی در ايجاد نظم و انظباط كاری،آراستگی فردی ،محيطی،جلوگيری از اتلاف ها،افزايش بهره وری كيفيت بسيار موثر است.

قطعا آشنايی با سيستم فوق الذكر برای نمايندگان محترم مفيد خواهد بود.لذا برآن شديم تا هروز يك اسلايد از اسلايد های مربوطه كه جمعا 65 عدد است برای شما عزيزان ارسال نماييم.

 

تهیه و تنطبم :مهندس شریعتی

منبع :