نقوش و طرح های فرش

احیای نقوش فرش فارس(9)

طايفه دره شورینام دره شور از نام محل ييلاق آن‌ها گرفته شده است اينان پس از ورود به فارس در اين ناحيه سكونت كرده اند.


دره شور از محل سميرم امروزه جزء مراكز ييلاقي اين طايفه است.خان‌هاي دره شوري در سال‌هاي اخير به زراعت و باغداري توجه زياد كرده‌اند و گروهي زياد از آن‌ها به زندگي يكجانشيني پرداخته‌اند. طايفه دره شوري يكي از طوايف پر جمعيت ايل قشقايي و مردم آن به داشتن و پرورش اسب شهرت دارند .
اين طايفه با داشتن 8000 خانوار نسبت به طايفه كشكولي از اهميت كمتري برخوردار است سواركاران اين ايل بسيار مشهورند.
دره شوري ها در تابستان در منطقه فارس در نواحي سميرم و اسفندران پس از عبور از مرز وارد ايالت اصفهان مي‌شوند.
و از طاغون تا حدود قمشه و گندمان را در اختيار مي‌گيرند و در زمستان در حدود كازرون و ماهور میلاتي و نامور سكني مي‌گزيند.
اهميت و شهرت اين طايفه از نظر بافت بيشتر در بافت گليم و گبه است شهرت آن‌ها در اين دو دستبافته‌ چنان بوده كه به سفارش بافت انواع بزرگ پارچه آن‌ها را نيز داشته اند ـ گليم‌هاي دره شوري ريز بافت و نازك است. كار بافندگان اين طايفه از نظر شيوة رنگ آميزي به دليل كوچ از قلمرو لرها و نيز همجوار بودن در ييلاق‌ها و قشلاق‌ها با آنان بسيار به دستبافته‌هاي لري شباهت دارد. سبك رنگ آميزي آن‌ها اساساً بر پراكندن لخته‌هاي يك دست رنگ‌هاي خالص و متضاد بر فضاي خلوت و خالي از نقش و نگار ترنج‌ها و نيم ترنج‌ها و لچك‌هاي طرح لچك ترنج ـ نيم ترنج استوار است و هم چنين است پيروي از سبك خالص لچك و استفاده از رنگ‌هاي آبي كم رنگ كه از جمله مشخصه‌هاي بارز گليم‌هاي دره شوري ( به خصوص گليم‌هاي بزرگ پارچه) مي‌باشد. به كارگيري اضلاع پلكاني پهن دو جانبه در ترنج‌ها و لچك‌ها و نيز طرح‌ خاص لچك ـ ترنج ساده در گليم‌‌بافي و گبه بافي دره شوري متداول است كه اينان نيز بر گرفته از دستبافته‌هاي لرهاي فارس مي‌باشد.
دسته بندي طايفة دره شوري:
وندا، لهرام كيحالي، طيب لو، ارجلو، قورد، جانبارلو، شاهين كيخالو، قره‌گچه لو، ندرلو، ارجلو، عمله، ايازكيخا، عمله آقا كيخا، عشيره لو،‌روندولو، مصدلو، كربكش، خداوردي لو، علي مردان لو، عرب لو،‌لكُ، همت علي كيخالو، طاهركيخالو، حسينقلي كيخالو، اورجلو، خيرات لو، قره قالو،‌ حاجي محمدلو، قابض لو، عثمان لو، چهارده چريك، عبدالسليمان لو.

 

منبع :