نمایشگاه ها و همایش ها

طره در بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران

دوماهنامه طره در بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران پذیرای مخاطبان است.


نمایشگاه بین المللی تهران؛ سالن ۲۵c غرفه یک؛ یکم تا هفتم شهریور ۱۳۹۴ از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰


همزمان با این نمایشگاه شماره دهم طره با پرونده ویژه«بایسته‌های تجارت فرش دست‌باف» منتشر خواهد شد.
دوماهنامه تخصصی طره با تأکید بر قدمت دیرینه هنر-صنعت فرش دست‌باف ایران و سهم عمده و قابل‌توجه آن در اقتصاد و صادرات غیرنفتی و همچنین توجه خاص آن به جنبه‌های فرهنگی و هنری این هنر- صنعت منتشر می‌شود و بررسی آخرین رخدادهای حوزه فرش دست‌باف، معرفی، نقد و بررسی پایگاه‌های اینترنتی مرتبط با فرش دست‌باف، نگاه تاریخی به این هنر-صنعت، تحلیل‌های بازار و اقتصاد فرش دست‌باف ازجمله مطالب موردتوجه در طره است.

planlowنشریه طره

منبع :