تاریخچه فرش

قالیچه ی کشکولی سه ترنجی

در بافته های جدید عشایر فارس دو نکته قابل توجه است

 

نخست این که بافندگان تلاش می کنند از نخ و گره های ظریفتر استفاده کنند و بدین ترتیب شمار رج ها را افزایش دهند و دوم مسئله ی تاثیرپذیری هنرمندان از کارهای قالیبافان طوایف و تیره های دیگر است. طرح کلی این قالیچه مشابه بافته های شش بلوکی است. نقش میان ترنج را از هیبت لو و نگاره های متن اصلی قالیچه را از طوایف و تیره های گوناگون قشقایی وام گرفته اند. در متن لاکی نگاره های متعددی می بینیم از جمله نگاره ی طاووس که طرحی ساده و هندسی دارد. نقش میان ترنج در لچک ها به هم پیوسته تکرار شده است. حاشیه ی قالیچه پهن است و چندین ردیف دارد. باید توجه داشت که تاثیرپذیری از نقوش و طرح های مناطق دیگر اگر با دقت و وسواس انجام نگیرد ممکن است نتایج نامطلوب به بار بیاورد.

مشخصات

نام فرش : قالیچه ی کشکولی سه ترنجی

ایل بافنده : کشکولی کوچک

محل بافت : فیروزآباد

تاریخ بافت : دهه ی هفتم قرن 14 هجری شمسی

اندازه : 125 * 87 سانتی متر

تار : نخ

پود : نخ

گره : 8100 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : لاکی

رنگ حاشیه : سرمه ای

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

منبع :