تاریخچه فرش

قالیچه ی آباده

هر چند که این قالیچه را در ابرقو واقع در میان دو شهر آباده و یزد بافته اند اما به دلیل این که نقش قالیچه به طایفه ی هیبت لو منسوب است و آباده هم قشلاق طایفه ی هیبت لو است ، این قالیچه را قالیچه ی آباده می نامند.

 

بر خلاف دیگر بافته های متعلق به منطقه ی فارس ، در بافتن قالیچه از نخ چله استفاده کرده اند. متن قالیچه به رنگ نخودی و پر از نگاره های ریز است. استفاده از این نوع نگاره ها نقش قالیچه را بیشتر به نقوش پارچه شبیه ساخته است. در چهار لچک ، نقش میانی ترنج تکرار شده است. دو نگاره ی نیلوفر در بالا و پایین قالیچه تکرار شده اند و چشم را از بالا و پایین قالیچه به ترنج میان قالیچه هدایت می کند.

مشخصات

نام فرش : قالیچه ی آباده

ایل بافنده : هیبت لو

محل بافت : ابرقو

تاریخ بافت : دهه ی پنجم قرن 14 هجری شمسی

اندازه : 220 * 120 سانتی متر

تار : نخ

پود : نخ

گره : 3200 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : نخودی روشن

رنگ حاشیه : لاکی

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

 

منبع :