نمایشگاه ها و همایش ها

تصاویری از نمایشگاه فرش دستباف

نمایشگاه فرش دستباف در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری است.

منبع :