اخبار فرش

داستان فیلم یه حبه قند برگرفته از وحدت اجزای متکثر فرش ایرانی است

کارگردان فیلم فرش ایرانی در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران گفت: در زندگی امروزی، فرش دستباف با هیچ یک از اجزا و وسایل زندگی همخوانی ندارد؛ در حالی که در گذشته فرش با نقوش سقف، شیشه های رنگی ارسی و طرح لباس ها هماهنگ بود.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران سیدرضا میرکریمی در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران که صبح امروز یکشنبه اول شهریور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد با اشاره به اظهارات دیگر سخنرانان این آیین که عمدتا در خصوص مسائل اقتصادی بود، گفت:اینجا مباحث بیشتر اقتصادی است ولی من می خواهم درباره زیبایی شناسی فرش صحبت کنم.

کارگردان سینمای ایران با بیان اینکه فرش در زندگی امروزه ایرانی ها تنها و مظلوم است، ادامه داد: تنها چیزی که در فرهنگ ایرانی دست نخورده باقی مانده همین فرش دستباف است. من در خانه خود فرش دستباف افشار، تبریز و کاشان دارم و احساس می کنم در منزلم مظلوم واقع شده اند چون هیچ سنخیتی با اطراف خود و با سایر وسایل مانند مبلمان و ... ندارند.

وی به همخوانی نقوش فرش دستباف ایرانی با سایر حواشی یک زندگی در گذشته اشاره و اظهار کرد: در قدیم نقوش فرش کف خانه با مقرنس های سقف، رنگ های متعدد آن با رنگ های متعدد شیشه های ارسی و طرح های فرش با طراحی های لباس ایرانی ها هماهنگ بود چرا که همه اینها زاییده این تفکر بودند که خانه محل آرامش است.

سازنده فیلم فرش ایرانی با انتقاد از این تفکر امروزی که خانه آسایشگاه و خوابگاه است افزود: در گذشته خانه محل آرامش روح و جسم با هم بود و خانه محل کار و زندگی به صورت توأمان محسوب می شد.

وی با بیان اینکه ایرانی ها هنوز نگاهی برگرفته از طبیعت دارند و در نتیجه می توانند با فرش که برگرفته از طبیعت و زنده است، سخن بگویند، تصریح کرد: در حال حاضر نمی توان با دیوار بتنی سخن گفت اما می توان با فرش تعامل داشت چراکه احساس می کنیم فرش یکی از اعضای خانواده و شاهد تلخی ها و شادی های ماست.

میرکریمی ادامه داد: وقتی روی فرش قدم می زنید احساس بی وزنی ای که برگرفته از آرامش روح است را احساس می کنید.

وی با انتقاد از نگاه درآمدزایی به فرش گفت: در فرهنگ کهن ایرانی کار و زندگی با هم در آمیخته است و دیگر لازم نیست به فرش نگاهی درآمدزا داشت در آن فرهنگ چون فرش‌بافی برآمده از روح زندگی است، این درآمیختگی کار و زندگی به راحتی احساس می شود و زیبایی شناسی خاص فرش از یک سو و قیمتی بودن آن از سوی دیگر در روح فرش جاری است.

کارگردان فیلم یه حبه قند با بیان خاطره ای از ساخت فیلمی کوتاه درباره فرش ایرانی در اردکان، خاطرنشان کرد: وقتی برای ساخت این فیلم روی فرشی دستباف با دوست و همکارم قدم می زدیم به او گفتم که اگر دقیق به زیر پایت نگاه کنی با رویدادی مواجهی که هارمونی رنگ و نور و طرح و نقش را با هم یکجا دارد.

وی با اشاره به این کثرتی که بیننده را به وحدت دعوت می کند و اجزای آن به تنهایی خودنمایی نمی کند، بیان کرد: ما نیز این هماهنگی و هارمونی رنگ و نقش را که وحدت در عین کثرت بود در فیلم یه حبه قند پیاده کردیم.

به گفته این کارگردان سینمای ایران، داستان فیلم یه حبه قند برگرفته از فرش ایرانی است به این معنا که همه افراد خانواده موضوع این فیلم، دارای یک هویت مستقل بودند ولی در عین حال با کل خانواده هماهنگ بوده و یک خانواده کهن ایرانی را می سازند.

مرکز ملی فرش ایران

منبع :